กิจกรรม


ไหว้ครูปีการศึกษา 2559

posted Jul 1, 2016, 12:52 AM by โรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

posted Apr 28, 2014, 11:51 PM by บุษบา มีธรรม


ทัศนศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ

posted Jan 8, 2014, 10:16 PM by บุษบา มีธรรม

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชัยภูมิ

ทัศนศึกษา


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557

posted Jan 8, 2014, 10:12 PM by บุษบา มีธรรม

วันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนบ้านกุดละลม จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 3  มกราคม  2557


ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

posted Jan 8, 2014, 9:52 PM by บุษบา มีธรรม

โรงเรียนบ้านกุดละลมได้ดำเนินการ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา2556

posted May 9, 2013, 8:34 PM by ธนกฤษณ์ คิดฉลาด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา2556


 
 
 

กิจกรรม

posted Dec 9, 2011, 8:41 AM by เทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3


1-7 of 7