การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

posted Apr 29, 2014, 1:19 AM by บุษบา มีธรรม
นโยบายการรับนักเรียน
1.นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
2.จัดซื้อรองเท้าให้นักเรียนทุกคน
3.บริการรถรับ - ส่งนักเรียน
4.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนครบทุกคน
5.ชุดเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบานเรียนฟรี
Comments