ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

posted Apr 29, 2014, 1:19 AM by บุษบา มีธรรม

นโยบายการรับนักเรียน
1.นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
2.จัดซื้อรองเท้าให้นักเรียนทุกคน
3.บริการรถรับ - ส่งนักเรียน
4.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนครบทุกคน
5.ชุดเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบานเรียนฟรี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

posted Apr 29, 2014, 12:54 AM by บุษบา มีธรรม

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

posted Apr 29, 2014, 12:47 AM by บุษบา มีธรรม

โรงเรียนบ้านกุดละลม กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในศุกร์ ที่ 16  พฤษภาคม  2557

ข่าวสาร

posted Dec 9, 2011, 8:45 AM by เทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-4 of 4