กิจกรรมโรงเรียนบ้านกุดละลม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 นโยบายการรับนักเรียน1.นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท2.จัดซื้อรองเท้าให้นักเรียนทุกคน3.บร ...
  Posted Apr 29, 2014, 1:19 AM by บุษบา มีธรรม
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา
  Posted Apr 29, 2014, 12:54 AM by บุษบา มีธรรม
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกุดละลม กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในศุกร์ ที่ 16  พฤษภาคม  2557
  Posted Apr 29, 2014, 12:47 AM by บุษบา มีธรรม
 • ข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !
  Posted Apr 2, 2012, 6:32 AM by เทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ไหว้ครูปีการศึกษา 2559
  Posted Jul 1, 2016, 12:52 AM by โรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  Posted Apr 29, 2014, 12:37 AM by บุษบา มีธรรม
 • ทัศนศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชัยภูมิ
  Posted Jan 8, 2014, 10:16 PM by บุษบา มีธรรม
 • กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านกุดละลม จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 3  มกราคม  2557ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
  Posted Jan 8, 2014, 10:45 PM by บุษบา มีธรรม
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านกุดละลมได้ดำเนินการ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  Posted Jan 8, 2014, 9:52 PM by บุษบา มีธรรม
Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา